Khắc Phục Lỗi Automatic Repair Trên Windows 8.1 Và Windows 10

Khắc Phục Lỗi Automatic Repair Trên Windows 8.1 Và Windows 10


Automatic Repair là gì?

Automatic Repair Startup Repair (tự động sửa chữa) là một tính năng được tích hợp sẵn trên Windows 8.1, Windows 10. Automatic Repair có chức năng sửa chữa các vấn đề liên quan đến khởi động máy tính Windows.
 Khi máy tính của bạn bị treo 2 lần liên tục, hoặc máy tính của bạn không thể khởi dộng được thì tính năng này sẽ được kích hoạt  và nó sẽ cố gắng sửa chữa các lỗi trên.

Automatic Repair sẽ chạy Chkdsk và System File Checker (SFC.EXE) để khôi phục lại các tập tin bị hỏng.

Tính năng này cũng hữu ích nhưng đôi khi lại gây ra ảnh hưởng khó chịu cho người dùng . Nếu bạn muốn tắt chức năng Automatic Repair Trên Windows 8.1 Và Windows 10 bạn làm như sau :


1. Mở Command Prompt với quyền Administrator
2. Sau đó, gõ lệnh dưới đây: bcdedit /set recoveryenabled NO
Nếu bạn muốn bật  chức năng Automatic Repair Trên Windows 8.1 Và Windows 10 bạn làm như sau :
1. Mở Command Prompt với quyền Administrator
2. Sau đó, gõ lệnh dưới đây: bcdedit /set recoveryenabled YES .

093 142 3565
icons8-exercise-96 chat-active-icon