Công cụ 5W2H

1 – W1 (What) – LÀM VIỆC GÌ? (Xác định nội dung công việc)

2 – W2 (Why) – TẠI SAO LÀM? (Xác định ý nghĩa công việc)
3 – W3 (Who) – AI LÀM? (Xác định người thực hiện, người chịu trách nhiệm)
4 – W4 (Where) – LÀM Ở ĐÂU? (Xác định địa điểm công việc)
5 – W5 (When) – KHI NÀO LÀM? (Xác định mốc thời gian)
6 – H1 (How) – LÀM NHƯ THẾ NÀO?
7 – H2 (How) – LÀM BAO NHIÊU?
Trong những dự án quan trọng của Nhật Bản, họ dành 80% thời gian để Lập Kế Hoạch và 20% còn lại để thực hiện.
Một bản kế hoạch hoàn thiện không chỉ giúp Lãnh đạo xây dựng tính Minh Bạch trong kinh doanh mà còn Kiểm Soát Tiến Trình.
Sự rõ ràng, Minh Bạch thể hiện xuyên suốt bản kế hoạch qua nhưng yếu tố sau:
_ Nội dung: Mục tiêu, Lộ trình, Phương thức, Rủi ro,…
_ Hình thức: Từ ngữ, Hình ảnh, số liệu cụ thể, cách trình bày,…
Một bản kế hoạch chung chung, trừu tượng là một bản kế hoạch VÔ NGHĨA.
Cuối cùng, bạn đừng quên Kiểm Soát Tiến Trình như cách Trọng đã chia sẻ trong khóa “Giải Phóng Lãnh Đạo” nhé!
  Quan trọng nhất là 1 kế hoạch tùy vào mục tiêu mà được thể hiện dưới rất nhiều hình thức.
>>> Kế Hoách Tuần -Tháng
093 142 3565
icons8-exercise-96 chat-active-icon