Lưu ý Cài đặt phần mềm MATLAB 2016

Copy source MATLAB 2016 về máy tính.
Để Cài đặt: Chạy file setup.exe tại thư mực R2016b_win64_dvd1
Chon tùy chon : Use a File Installation Key nhập key : 09806-07443-53955-64350-21751-41297 khi có yêu cầu. Quá trình cài đặt thực hiện đến khi hoàn thành.
Để mở khóa (crack) sử dụng, Ta thực hiện các bước sau:
– Tạo thư mục “licenses” copy file “license_standalone” vào thư mục vừa tạo.
– Copy thư mục “licenses” vừa tạo vào đường dẫn C:Program FilesMATLABR2016b
– Copy 4 file dll tại trong thư mục cài đặt tại đường dẫn Mathworks Matlab R2016b x64crackMATLAB Production ServerR2016bbinwin64 vào thư mục C:Program FilesMATLABR2016bbinwin64

 

Hoàn thành việc cài đặt./.
093 142 3565
icons8-exercise-96 chat-active-icon