HƯỚNG DẪN CĂN BẢN NGHIỆP VỤ MICROSOFT WORD 2010 – Cài Win Tại Nhà HCM

I.   Địnhdạng Font chữ mặc định:         Chọn font, style, size phù hợp
         Chọn nút Set As Default để mặc định cho t


II.  Đơn vị đo trên thước : inch, centimeter, milimeter:

Các bạn vào Menu click chonjn  file à Option àChọn mục Advanced để setup.

III.   Mặc định lề trang giấy :
Chọn tab Page Layout àChọn mục Margin àChọn Custom MarginIV.     Xử lý các “lăn quăn” chạy dưới chân chữ:
Menu File àOption àChọn Proofing
V.   Sửa lỗi cách chữ :
         Menu File à Option àAdvanced
         Chọn nút Settings

VI.   Chống copy, chỉnh sửa văn bản:
Tính năng bảo vệ văn bản(Restrict Editing) chống sao chép, chỉnh sửa., người dùng chỉ được đọc, không được copy
Chọn Tab Review à Restrict Editing


Chọn Yes trong 3. Start enforecement
Nhập vào mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu.
Để gở bỏ : chọn Restrict Editing àStop Proction.
VII.    Bảo vệ tập tin bằng mật khẩu:
   Chọn File à Save as
Chọn nút Tools       Chọn General Option
Khai báo mật mã để mở file.
Lưu ý : trong hộp thoại nầy có 2 loại mật mã : để mở file(open) và để hiệu chỉnh (modify)

VIII.    Sử dụng Track Changes để cùng soạn tài liệu trong MS Word

·Mục lục
Tính năng Track Changes cho phép ta và đồng nghiệp cùng chỉnh sửa một tài liệu trên Microsoft Word. Mọi thay đổi về nội dung của mỗi người sẽ được ghi nhận và tất cả đều theo dõi dễ dàng.
8.1 Kích hoạt Track Changes
+ Chọn tab Review, chọn Track Changes.
Lúc này mọi thay đổi như thêm, xóa, sửa nội dung tài liệu đều được Microsoft Word ghi nhận và hiển thị ngay trên tài liệu. Track Changes cho phép ta thay đổi màu sắc, cách thức hiển thị các thông tin đã chỉnh sửa.

Mặc định, Track Changes sẽ hiển thị một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi; màu đỏ và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản.

8.2 Xem và ẩn Track Changes
Track Changes luôn hiển thị các ghi nhận “đầy màu sắc” trên văn bản, vì vậy ta có thể ẩn những hiển thị “rườm rà” này.
+ Chọn tab Review, ngay bên dưới thẻ Review là ô hiển thị “Final Showing Markup”, nhấn chọn “Final”. Lúc này các ghi nhận của Track Changes sẽ ẩn đi. Để xem tài liệu gốc, trước khi chỉnh sửa, thay đổi ta chọn Original.
8.3 Thay đổi định dạng, màu sắc Track Changes
+ Chọn tab Review, chọn Track Changes, Change Tracking Options. Tại đây, ta có thể tùy chỉnh màu sắc, định dạng các thay đổi như thêm, xóa, sửa, di chuyển văn bản.

8.4 Hoàn tất các thay đổi trên toàn bộ văn bản
Trước khi gửi văn bản đi, ta  nên hoàn tất các thay đổi mà ta đã thực hiện.
+ Chọn tab Review à  Accept à Accept and Move to Nextđể hoàn tất từng chỉnh sửa hay Accept All Changes in Document hoàn tất tất cả các thay đổi trên tài liệu.


+ Nếu muốn quay lại các thay đổi trước đó, ta nhấn chọn nút Reject có dấu x màu đỏbên cạnh nút Accept, chọn Reject and Move to Next hay Reject All Changes in Document.
8.5 Xem các ghi nhận thay đổi

+ Chọn tab Review à Reviewing Pane.
Lúc này, mặc định bên trái tài liệu sẽ xuất hiện cửa sổ Reviewing Pane. Tại đây ta có thể xem tổng số các thay đổi, chi tiết từng thay đổi. ta có thể tùy chỉnh cửa sổ Reviewing Pane hiển thị bên trái hay phía dưới tài liệu. Nhấn nút sổ xuống bên phải Reviewing Pane, chọn Reviewing Pane Veritcal hay Reviewing Pane Horizontal.8.6 Cảnh báo tránh lưu các ghi nhận Track Changes trên tài liệu
Đôi lần vì quên thực hiện việc hoàn tất các thay đổi mà tài liệu ta gửi đi kèm theo cả các ghi nhận thay đổi. Để tránh quên thực hiện việc hoàn tất các ghi nhận thay đổi Track Changes trên tài liệu:
+ Chọn  Track Changes, Change User Name
+Cửa sổ Word Option xuất hiện, ta chọn mục Trust Center à Trust Center Settings, à  Privacy Options, nhấn chọn ô Warn before printing, saving or sending a file that contains tracked changes or comments. Từ giờ, khi ta in hay lưu tài liệu vẫn còn ghi nhận Track Changes, Microsoft Word sẽ cảnh báo ta.8.8 Kích hoạt tự động Track Changes
Track Changes không kích hoạt mặc định, tuy nhiên, ta có thể thiết lập tính năng này tự động kích hoạt. Bên cạnh đó, Microsoft Word còn cho phép ta khóa Track Change, không cho người khác vô hiệu hóa tính năng này.
+ Chọn tab  Review, chọn Restrict  Editing.+ Tại mục số 2 Editing restrictions, chọn Allow only this type of editing in the document, từ trình đơn thả xuống, chọn Tracked changes
+  Tại mục số 3 Start enforcement nhấn nút Yes, Start Enforcing Protection
093 142 3565
icons8-exercise-96 chat-active-icon